Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

  • Uw partner krijgt partnerpensioen.
  • Uw kinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen.
  • Een (eventuele) ex-partner heeft volgens de wet recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd totdat u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen.

Het pensioenfonds neemt contact op met uw nabestaanden. Het pensioenfonds regelt de eventuele uitkering van bijzonder partnerpensioen (aan een ex-partner) ook automatisch.

Wat moet u verder weten?
De hoogte van het partner- en wezenpensioen hangt af van uw situatie op het moment van overlijden. Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). In Mijn pensioen bekijkt u uw laatste pensioenoverzicht.

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Wij nemen bij een overlijden zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Meld wijzigingen dan altijd bij het pensioenfonds!

Hebben we geen juiste gegevens?
Dan kunnen we het pensioen helaas niet uitkeren. Melden uw nabestaanden zich binnen 5 jaar na uw overlijden? Dan kunnen we het pensioen op verzoek alsnog uitkeren aan uw partner en/of kinderen.

Wanneer uw partner overlijdt
Wanneer uw partner overlijdt, heeft dat geen directe gevolgen voor uw pensioensituatie. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan ontvangt het pensioenfonds automatisch bericht van de gemeente. Woont u samen of woont u in het buitenland? Dan moet u het overlijden van uw partner zelf melden aan het pensioenfonds.

Wanneer uw kind overlijdt
Het overlijden van een kind heeft geen gevolgen voor uw pensioensituatie. U hoeft het overlijden van een kind niet aan het pensioenfonds te melden.