Kinderen

U hoeft de geboorte van kinderen niet bij ons te melden. Uw kinderen zijn automatisch verzekerd voor wezenpensioen. Dat geldt ook voor stiefkinderen, adoptiekinderen en pleegkinderen die u als eigen kinderen opvoedt en onderhoudt.

Als u overlijdt, neemt het pensioenfonds contact op met uw nabestaanden.

Er is een grens aan het wezenpensioen. Het pensioenfonds stelt een bedrag aan wezenpensioen ter beschikking van maximaal de uitkering aan drie kinderen. Zijn er meer dan drie kinderen? Dan wordt dit totaalbedrag over alle kinderen gelijk verdeeld.