Pensioen 123

Welkom bij pensioenfonds SPV!

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:
- op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
- bij Mijn pensioen. Bij uw 1e bezoek maakt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan.
- op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest daar ook hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen en hoe wij voldoen aan de informatievereisten hierover vanuit de door de EU opgestelde verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) leest u in ons MVB-beleid, bij Beleggen.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u kiest zelf hoeveel u wilt weten
Laag 1 : uw pensioenregeling in 5 minuten.
Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Krijgt u ze liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start als u 67 jaar bent. Maar u mag ook eerder of later met pensioen gaan.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan bij contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, krijgt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. En u bouwt geen pensioen meer op. Behalve als u bij uw aanmelding koos voor verzekering van premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Dan kunt u wél pensioen bij ons blijven opbouwen. Koos u niet voor verzekering van premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid? Dan kunt u dat binnen 3 maanden na uw aanmelding alsnog doen. Of binnen 3 maanden nadat u in loondienst bent gaan werken. Of binnen 3 maanden nadat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot. Kijk voor meer informatie in laag 2.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen bij ons pensioenfonds. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U betaalt premie voor uw pensioen. Het fonds koopt daarmee pensioen voor u. Zo bouwt u elk jaar een stukje pensioen op. Uw totale pensioen is een optelsom van al die stukjes. Dit noemen we een beschikbare premieregeling met directe inkoop. U krijgt uw pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft.

U bouwt elk jaar pensioen op. Dat doet u niet over uw hele beroepsinkomen.

 • U bouwt over € 25.800,- (in 2021) van uw beroepsinkomen geen pensioen op. Werkt u parttime? Dan is dit bedrag evenredig lager.
 • Over het inkomen dat overblijft, betaalt u 15,7% premie.
 • Boven een beroepsinkomen van € 108.604,- (in 2021) bouwt u bij ons geen pensioen op.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Het premiepercentage is voor iedereen gelijk. Uw pensioenopbouw hangt af van uw leeftijd, de hoogte van uw beroepsinkomen en uw parttimepercentage.

Welke keuzes heeft u zelf?

Bouwde u eerder ergens anders pensioen op? Dan kunt u dat pensioen meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Bekijk de pensioenvergelijker in laag 3.

Wilt u extra pensioen opbouwen voor uzelf? Kijk voor de mogelijkheden in laag 2.

Wilt u bij arbeidsongeschiktheid pensioen blijven opbouwen? Dan kunt u zich hiervoor bij ons vrijwillig verzekeren. Dit kan binnen 3 maanden na uw aanmelding. Of binnen 3 maanden nadat u in loondienst bent gaan werken. Of binnen 3 maanden nadat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot. Kijk in laag 2 voor de voorwaarden en mogelijkheden.

Wilt u alle keuzes voor uw pensioen zien? Kijk dan in laag 2 van dit Pensioen 1-2-3.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Er zijn namelijk risico's die onze financiële situatie kunnen beïnvloeden. En dus ook uw pensioen. Bijvoorbeeld:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Die kunnen de hoogte van uw pensioen veranderen.

Ons pensioenfonds verhoogt uw pensioen elk jaar met 2%. De 2% is de vaste verhoging. Het fonds betaalt de vaste verhoging uit de premies. Is onze financiële situatie goed genoeg? Dan kijken we of er ruimte is om uw pensioen extra te verhogen. Het bestuur neemt hier elk jaar een besluit over.

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed
De afgelopen jaren konden we uw pensioen niet extra verhogen. Ook moesten we uw pensioen verlagen. In 2021 (over 2020) hebben wij uw pensioen met 2,2% moeten verlagen. Een verlaging van uw pensioen kan in de toekomst weer voorkomen. We verlagen uw pensioen alleen als het volgens de wettelijke regels niet anders kan. Ook de komende jaren kunnen wij uw pensioen, naast de vaste verhoging, niet extra verhogen. En verwachten wij uw pensioen weer te moeten verlagen.

De verandering van de pensioenen in de laatste 5 jaar
U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging.

datum vaste verhoging* verlaging totale aanpassing prijsstijging
1 januari 2021 2,00% 2,20% -0,20% 1,27%
1 januari 2020 2,00% 1,80% +0,20% 2,63%
1 januari 2019 2,00% 0,75% +1,25% 1,71%
1 januari 2018 2,00% 1,40% +0,60% 1,38%
1 januari 2017 2,00% 0,40% +1,60% 0,32%

*) onvoorwaardelijke toeslag

Als er een tekort is
Als we een tekort hebben, moeten we maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan.
Bijvoorbeeld:

 • Uw pensioen groeit met 2%. Maar we verhogen uw pensioen niet extra.
 • U bouwt minder pensioen op voor de premie die u betaalt.
 • Uw pensioen gaat omlaag. Maar alleen als het niet anders kan.

In laag 2 leest u meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor uw pensioen.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioenregeling uit te voeren:

 • kosten voor de organisatie en administratie
 • kosten om het pensioengeld te beheren en beleggen.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u eerder ergens anders werkte, maar geen pensioen opbouwde bij ons pensioenfonds. U kunt het pensioen dat u daar opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds.

Als u 80% tot 100% en blijvend arbeidsongeschikt wordt. Dit kan gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw. Wilt u pensioen blijven opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt? Kijk in laag 2 voor de mogelijkheden en voorwaarden.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Als u gaat samenwonen. Of als u in het buitenland woont en u trouwt of wordt geregistreerd partners.

Als u niet meer samenwoont. Of als u in het buitenland woont en gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap stopt.

Als u stopt met werken als verloskundige.

Als u stopt als verloskundige en vrijwillig pensioen wilt blijven opbouwen. Bijvoorbeeld als u werkloos wordt. Kijk in laag 2 voor de mogelijkheden en voorwaarden.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Kijk minimaal 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?

Als u vragen heeft. Kijk voor meer informatie in laag 2. Of neem contact met ons op.

Meer weten over…
…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de website.
…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.