Hoe bepaalt u uw beroepsinkomen?

Uw beroepsinkomen bepaalt hoeveel premie u betaalt en hoeveel pensioen u opbouwt. Elk jaar vragen we u om uw beroepsinkomen en deeltijdpercentage aan ons door te geven. U ontvangt van ons automatisch een verzoek per e-mail.

Wat is uw beroepsinkomen?
Hoe u uw beroepsinkomen bepaalt hangt af van de manier waarop u als verloskundige werkt: zelfstandig of in loondienst.

Op welke manier werkt u als verloskundige?

Uw beroepsinkomen is uw bruto jaarsalaris inclusief:

 • vakantiegeld
 • eindejaarsuitkering
 • het werkgeversdeel van de pensioenpremie
 • de vaste vergoeding voor avond-, nacht- en weekenddiensten

Een eventuele bijtelling voor een auto van de praktijk telt niet mee.

De premie die u in een bepaald jaar betaalt, is een voorlopige premie. Na afloop van elk jaar corrigeren we zo nodig uw premie op basis van wat u in dat jaar hebt verdiend. De voorlopige premie baseren we op uw beroepsinkomen van het voorgaande jaar of op het verwacht beroepsinkomen, dat u aan ons doorgeeft.

Volgens het pensioenreglement is uw beroepsinkomen de uit verloskundige werkzaamheden genoten winst of resultaat uit onderneming van 3 jaar terug. Wordt u door de belastingdienst aangemerkt als ondernemer, dan is er sprake van winst uit onderneming. Wordt u niet als ondernemer aangemerkt, dan is er sprake van resultaat uit overige verloskundige werkzaamheden. Uit uw belastingaangifte blijkt of er sprake is van 'winst' of 'resultaat'.

*Onder verloskundige werkzaamheden wordt verstaan:
alle werkzaamheden binnen de geboortezorg die verband houden met het uitoefenen van het beroep als verloskundige zoals beschreven in het beroepsprofiel van de beroepsgroep. Hieronder vallen dus ook echoscopie en bestuurlijke functies die men uit hoofde van zijn of haar beroepsuitoefening vervult.

Waarom bepaalt de fiscale winst van 3 jaar geleden mijn beroepsinkomen van nu?
Dit is zo geregeld in de wet.

Was u 3 jaar terug nog geen zelfstandige?
Dan baseren we de premie op uw geschatte winst van het huidige jaar.

Lag uw inkomen 3 jaar geleden - in 2020 - hoger dan nu?
Dan bepaalt dat hogere inkomen de hoogte van uw premie in 2023. Ook al is uw huidige inkomen nu lager.

Verwacht u in de toekomst minder te gaan werken dan nu?
Reserveer dan alvast geld voor toekomstige premies in een jaar met een lager inkomen. Verdiende u in 2020 minder dan nu? Dan is uw pensioenpremie lager dan passend bij uw huidige inkomen. Wilt u extra pensioen opbouwen? Kijk dan eens naar de mogelijkheden voor bijsparen.

Winst van 2020 of 2023 opgeven?
Belastingregels voor pensioenopbouw zelfstandigen:

Hoofdregel:

 • Pensioenopbouw over fiscale winst 3 jaar geleden. U dient het beroepsinkomen (fiscale winst) van 3 jaar terug op te geven
 • Was u 3 jaar geleden nog geen zelfstandige? Dan op basis van reële schatting winst huidig jaar
 • Op verzoek aanpassing na afloop jaar naar gerealiseerde winst
 •  

  Gekeken wordt naar de fiscale winst of resultaat uit overige werkzaamheden:

 • Vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve
 • Vóór ondernemersaftrek
 • Vermeerderd met de ten laste van de winst gebrachte pensioenpremie
 •  

  Voorbeeld:

  Jaar

  Beroepsinkomen

  Deeltijd

  2019 starter

  € 5.000

  100%

  2020

  € 25.000

  100%

  2021

  € 55.000

  100%

  2022 -> 2019

  € 5.000

  100%

  2023 -> 2020

  € 25.000

  100%

   

  Bewijsstukken voor beroepsinkomen:

   

 • 3 jaar geleden nog geen zelfstandige, dan schatting winst dit jaar
 • Geen bewijsstukken
 • 2020 wel al zelfstandige?
 • Accountantsverklaring of Belasting aangifte en -aanslag 2020 plus bewijs afgetrokken pensioenpremie (bijvoorbeeld jaarrapport)
 •  

  Wat is uw deeltijdpercentage?
  Uw deeltijdpercentage geeft aan hoeveel u werkt ten opzichte van iemand die fulltime werkt. We hebben uw deeltijdpercentage nodig voor de berekening van uw pensioengrondslag en premie. Gebruik de rekenhulp (pdf) om uw deeltijdpercentage te berekenen.

  Inkomensopgave doen

  Na de inkomensopgave
  Heeft u de inkomensopgave via deze website gedaan?

  1. U krijgt een melding dat de inkomensopgave is verzonden. Wij hebben uw opgave dan ontvangen.
  2. We berekenen de premie voor u uit. U ontvangt na verwerking van uw gegevens een premienota van ons.

  Wijzigt uw inkomen?
  U kunt tussentijds een inkomenswijziging doorgeven via Mijn pensioen. Heeft u ons gevraagd om uw inkomen aan te passen? Dan verrekenen we de al in rekening gebrachte premie met de nieuwe premie. U ziet dat op uw premienota. Ook de maandelijkse premie voor de rest van het jaar passen we aan.

  De Belastingdienst krijgt informatie over uw pensioen.
  Dit is de informatie over pensioen (pdf) die wij door moeten geven aan de Belastingdienst.