Inkomensopgave doen

Met uw inkomensgegegevens berekenen wij uw pensioenopbouw en premie voor 2023. Stuur vóór 1 december 2022 uw inkomensopgave in. Het is belangrijk dat u uw beroepsinkomen op tijd aan ons doorgeeft. U krijgt dan gelijk de juiste nota in 2023.

Wel of geen accountant?

Met MBV Nijkerk, Sibbing, VvAA, Sikking Advies en ADFA Bedrijfsadviseurs hebben wij afspraken gemaakt over de aanlevering van de inkomensopgaves. Wilt u dat een van deze bureaus de opgave voor u doet? Stuur dan een e-mail naar uw adviseur met het verzoek de opgave van het beroepsinkomen 2023 te verzorgen. Uw adviseur stuurt dan de gegevens rechtstreeks naar het pensioenfonds.

Staat uw accountant hier niet bij?
Ook dan kunt u uw inkomensopgave door uw accountant laten verzorgen. U stuurt uw opgave dan zelf online in. Het werkt zo:

1. Stuur een mail naar uw accountant en vraag deze het formulier Inkomensopgave zelfstandigen 2023 (pdf) in te vullen.
2. Vraag uw accountant het ingevulde formulier digitaal naar u terug te sturen.
3. Heeft u het ingevulde formulier van uw accountant ontvangen? Ga daarna op deze website verder bij Inkomensopgave doorgeven en stuur uw opgave naar SPV.

U kunt dan zelf de inkomensopgave doen. Met behulp van het formulier Inkomensopgave zelfstandigen 2023 (pdf) en de toelichting kunt u uw beroepsinkomen en deeltijdpercentage vaststellen. Wij vragen dan wel bewijs waaruit uw inkomen blijkt.

 

Bent u klaar om uw inkomensopgave 2023 online aan ons in te sturen? Ga dan verder met inkomensopgave doorgeven.

Inkomensopgave doorgeven