Aan de slag

U heeft een nieuwe baan. Pensioenfonds voor Verloskundigen regelt uw pensioen voor u. U moet zichzelf wel even aanmelden.

Wat moet u weten?

  • Werkt u als zelfstandige? Dan kunt u uw pensioenpremie als bedrijfskosten aftrekken van uw bruto-omzet.
  • Werkt u in loondienst en betaalt u (een deel) van de pensioenpremie zelf? Dan kunt u de betaalde premie als negatief loon opgeven bij uw belastingaangifte.

Denk na over keuze vrijwillig verzekeren premievrijstelling
Wordt u volledig en blijvend beroepsarbeidsongeschikt? Dan kunt u uw beroep niet meer uitoefenen. Uw pensioenopbouw bij SPV stopt. Alleen als u zich bij SPV vrijwillig verzekert en aan de voorwaarden voldoet, gaat uw pensioenopbouw door. U start de verzekering bij aanmelding en tot uiterlijk 3 maanden daarna. Uw premie wordt 0,5% hoger. Lees meer over de verzekering in de Toelichting keuze PVI (pdf).

Wat kunt u verder regelen?

  • Hebt u een partner? Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Woont u samen? Meld dan uw partner aan.
  • Wilt u ook een dekking voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, dan wordt de premie met 0,5% verhoogd.
  • Had u bij uw vorige werkgever ook pensioen? Dan kunt u dit pensioen ‘meenemen’ naar onze pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.

Aanmelden

Beroepsarbeidsongeschikt: PVI