Belastingaangifte

Voor uw belastingaangifte heeft u de betaalde pensioenpremie nodig. Uw betaalde premie kunt u bij de Belastingdienst alleen via uw bank(afschriften) aantonen. De Belastingdienst vindt een overzicht van betaalde premies van het pensioenfonds geen afdoende bewijs voor de betaalde premies. Daarom verstrekken wij geen overzicht daarvan.

Bent u in loondienst of werkt u als zelfstandige?
Dan geeft u de betaalde premies op een andere manier door aan de Belastingdienst.

U bent in loondienst
De premie die u hebt betaald, geldt als negatief loon. Dit betekent dat u de betaalde premie over een bepaald jaar in mindering brengt op uw ontvangen brutoloon.

Dit doet u zo:

  • In ‘Box 1 Werk en Woning’ onder ‘Loon’ geeft u aan wat uw inkomsten waren.
  • Daaronder geeft u op een aparte regel aan wat u in het jaar waarover u aangifte doet, aan premie hebt betaald.
  • Bij ‘Naam werkgever’ vult u in: Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen.
  • De betaalde premie geeft u op als negatief loon door vóór het bedrag een minteken te plaatsen. Het bedrag wordt automatisch afgetrokken.

Wat overblijft is uw belastbaar brutoloon over het jaar van belastingaangifte.

U bent zelfstandige
De betaalde pensioenpremie kunt u als bedrijfskosten aftrekken van de bruto-omzet van uw onderneming.

De Belastingdienst krijgt informatie over uw pensioen
Werkt u als zelfstandige?
Dan geeft SPV het door u opgegeven beroepsinkomen, in rekening gebrachte premie en deeltijdfactor aan de Belastingdienst door. Ook geeft SPV door of u starter bent of niet. Wij doen dit na elk kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2018 moet elk beroepspensioenfonds deze informatie over het pensioen van zijn deelnemers aan de Belastingdienst doorgeven.

Waarom vraagt de belastingdienst deze gegevens?
U mag uw pensioenpremie elk jaar aftrekken van de winst uit uw onderneming. De Belastingdienst controleert of u deze premie terecht aftrekt. Daarvoor geldt namelijk een maximum.

Doe tijdig uw inkomensopgave
U voorkomt dan dat we achteraf uw premie moeten aanpassen. En dat we de belastingdienst een te lage of te hoge premie doorgeven.

Meer weten?
Kijk bij Informatie voor de belastingdienst (pdf).