Werkloosheid

Bij werkloosheid stopt uw dienstverband bij uw werkgever. U betaalt dan geen pensioenpremie meer en bouwt ook geen pensioen op. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft van u.

Als u werkloos wordt, hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering van de overheid.