Werkloosheid

Bij werkloosheid stopt uw dienstverband bij uw werkgever. U betaalt dan geen pensioenpremie meer en bouwt ook geen pensioen op. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft van u.

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar sturen wij u een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Als u werkloos wordt, hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering van de overheid.