Scheiden

Een relatiebreuk heeft invloed op uw pensioen. Een partner met wie u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had, heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd in de periode dat u samen was. U kunt ook samen andere afspraken maken.

Meer weten over scheiden en pensioen? Bekijk de video (of lees verder)

U verdeelt het pensioen
U mag het pensioen op 2 manieren verdelen: via verevening of via conversie. Bij verevening krijgt uw ex-partner recht op een deel van uw pensioen. Dit pensioen gaat tegelijk met uw eigen pensioen in. Bij conversie krijgt uw ex-partner recht op een eigen pensioen. Wilt u het pensioen verdelen? Vraag dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij SPV aan.

En als u overlijdt?
Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner een deel van het partnerpensioen. Ook als u een nieuwe partner hebt. Dit heet bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner krijgt bijzonder partnerpensioen over de periode waarin u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had.

U maakt andere afspraken
U kunt samen andere afspraken maken. Deze afspraken moeten dan duidelijk in uw huwelijkse voorwaarden of echtscheidingsconvenant staan. Stuur SPV hiervan binnen 2 jaar na uw scheiding een kopie.

Moet u uw ex-partner afmelden?
Als u in Nederland woont, hoeft u uw scheiding niet bij het pensioenfonds te melden. Dit regelt de Basisregistratie Personen (BRP) al. In alle andere gevallen moet u uw partner wel schriftelijk afmelden bij ons.

Als de periode van samenleven stopt, hebben wij een verklaring van u nodig. Wat moet u doen?

  • Meld uw partner af in Mijn pensioen.
  • Is de beëindiging van de samenleving notarieel vastgelegd? Stuur dan een kopie of scan mee van de notariële akte waaruit blijkt dat uw samenlevingsovereenkomst is beëindigd.
  • Is de beëindiging van de samenleving niet notarieel vastgelegd? Stuur een door u en uw ex-partner ondertekende verklaring op welke datum uw samenwoning is beëindigd. U kunt ook 2 aparte verklaringen opsturen die door u en uw ex-partner apart zijn ondertekend. De verklaringen moeten wel hetzelfde zijn.

Tijdig melden verevening
Gaat u scheiden en wilt u dat het pensioenfonds het deel van het ouderdomspensioen vanaf pensioendatum rechtstreeks aan uw ex-partner uitkeert? Meldt dan binnen twee jaar na uw scheiding dat u het ouderdomspensioen wilt verdelen. U moet daarbij de formeel gemaakte afspraken overleggen (scheidingsconvenant). U gebruikt voor deze melding het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen'. Dit kunt u downloaden via www.rijksoverheid.nl.

Alleen als u het pensioenfonds tijdig (binnen 2 jaar) hebt geïnformeerd over het einde van uw huwelijk of geregistreerde partnerschap en uw verzoek tot verdeling, betaalt SPV het bijzonder partnerpensioen rechtstreeks uit aan uw ex-partner. Als uw afspraken over pensioenverdeling niet binnen twee jaar bij het pensioenfonds bekend zijn, verzorgt het pensioenfonds deze betaling niet. U ontvangt dan na uw pensionering ook het deel van het ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op heeft. Dat wil niet zeggen dat uw ex-partner dan geen recht meer heeft op een deel van uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner behoudt zijn of haar recht maar moet dit dan rechtstreeks via u regelen. Het pensioenfonds speelt daar geen rol meer bij.