Premie betalen

De hoogte van het premiepercentage is voor iedere deelnemer 15,7% (2021). De pensioenpremie wordt bepaald door het premiepercentage te vermenigvuldigen met de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het beroepspensioeninkomen (tot het maximum) minus de franchise.

Bereken uw premie