Premie betalen

De hoogte van het premiepercentage is 16,4% (2023). Dit premiepercentage is inclusief 0,7% premie PVI. Meedoen met PVI is op vrijwillige basis. De pensioenpremie wordt bepaald door het premiepercentage te vermenigvuldigen met de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het beroepspensioeninkomen (tot het maximum) minus de franchise.

Bereken uw premie