Onbetaald verlof

Bent u als verloskundige in loondienst? Dan kunt u eventueel onbetaald verlof opnemen. Meld dit bij het pensioenfonds.

Uw pensioen is gebaseerd op uw beroepsinkomen en uw deeltijdpercentage
Als u verlof opneemt, wordt uw beroepsinkomen en uw deeltijdpercentage lager. Hierdoor wordt ook uw pensioenopbouw lager.

Partnerpensioen
Tijdens onbetaald verlof kunt u maximaal 1,5 jaar verzekerd blijven voor volledig partnerpensioen. Om hiervoor verzekerd te blijven, moet u het onbetaald verlof melden bij het pensioenfonds.

Wat moet u verder weten?
Onder onbetaald verlof vallen onder andere ouderschapsverlof, sabbatsverlof, studieverlof, bevallingsverlof, levensloopverlof en zorgverlof. Uw pensioenopbouw stopt dan tijdelijk.

Aanvullend geboorteverlof
Neemt u aanvullend geboorteverlof op? En wordt de uitkering die u tijdelijk van UWV krijgt rechtstreeks aan u uitbetaald? Houd er dan rekening mee dat deze uitkering meetelt voor uw beroepsinkomen. U geeft dit door bij uw inkomensopgave.