Beroepsarbeidsongeschikt

Bent u volledig en blijvend beroepsarbeidsongeschikt? U kunt gewoon pensioen blijven opbouwen bij SPV.

U betaalt geen pensioenpremie
Wij noemen dat ‘premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid’.

Er zijn voorwaarden
Wilt u dat wij uw pensioenbouw verzorgen als u beroepsarbeidsongeschikt wordt? Dan gelden deze voorwaarden:

  • U bent bij ons verzekerd voor premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid (PVI). Daar betaalt u premie voor.
  • U werkt niet meer als verloskundige.
  • U verkocht uw praktijk of beëindigde uw aandeel in de praktijk.
  • U krijgt een inkomensvervangende uitkering (uit de WIA of uit een particuliere verzekering) van minimaal het wettelijk minimumloon.
  • U bent 80% tot 100% en blijvend beroepsarbeidsongeschikt. Een Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid stelt dit vast. Het bestuur wijst die Commissie aan. De Commissie bestaat uit een arts en een arbeidsdeskundige en/of verloskundige.

Werkt u in loondienst en wordt u beroepsarbeidsongeschikt?
Wanneer u uit dienst bent, kunt u premievrij pensioen opbouwen.

Werkt u als zelfstandige en wordt u beroepsarbeidsongeschikt?
Wanneer u een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, kunt u premievrij pensioen opbouwen.

Zonder PVI toch pensioen opbouwen
U kunt uw pensioen voor eigen rekening nog opbouwen via vrijwillige voortzetting, binnen de voorwaarden daarvoor.

Meld uw beroepsarbeidsongeschiktheid direct aan SPV
Vraag uiterlijk binnen 3 jaar nadat de beroepsarbeidsongeschiktheid zich heeft geopenbaard premievrijstelling aan bij het pensioenfonds. Bouwt u al premievrij pensioen op bij SPV? Meld veranderingen in uw beroepsarbeidsongeschiktheid en in uw inkomen direct aan ons. Een verzoek tot premievrijstelling bij beroepsarbeidsongeschiktheid dient u schriftelijk in bij SPV via het online formulier in Mijn pensioen.

Beroepsarbeidsongeschikt: PVI