Andere baan

Een nieuwe baan kan gevolgen hebben voor uw pensioen.

U krijgt een andere baan als verloskundige
Verandert u van baan, maar blijft u wel werken als verloskundige? Dan kan het zijn dat uw inkomen verandert. Geef dit dan aan ons door met het Formulier Verwacht beroepsinkomen via Mijn pensioen. U blijft pensioen opbouwen bij ons pensioenfonds. Verandert uw inkomen niet als gevolg van uw nieuwe baan? Dan hoeft u niets in te vullen. Gaat u als verloskundige bijvoorbeeld werken in een ziekenhuis? Dan bent u niet meer werkzaam in een eerstelijnspraktijk en stopt uw deelname bij SPV.

U krijgt een andere baan, niet als verloskundige
In dat geval stopt uw verplichte deelname. Meld u af bij ons via Mijn pensioen. U betaalt geen pensioenpremie meer. U krijgt een overzicht van uw pensioen als u stopt. Daarna vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij SPV.

Wat kunt u verder regelen?

  • Gaat u bij een (andere) werkgever of een andere beroepsgroep werken? Dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.
  • Hebt u nog geen nieuwe pensioenregeling? En wilt u pensioen blijven opbouwen? Dan kunt u uw pensioenopbouw tijdelijk vrijwillig voortzetten.