Pensioen uitruilen

U gaat bijna met pensioen. U kunt uw pensioen nog aanpassen. Bijvoorbeeld door het ouderdomspensioen en het partnerpensioen onderling uit te ruilen. U maakt een definitieve keuze als u met pensioen gaat. U kunt uw keuze later dus niet meer aanpassen.

Wilt u extra ouderdomspensioen?
U mag het partnerpensioen helemaal of gedeeltelijk omzetten in extra ouderdomspensioen. U krijgt zelf later een hogere pensioenuitkering. Uw partner krijgt als u overlijdt geen of een lager partnerpensioen. Wij hebben hiervoor de schriftelijke toestemming van uw partner nodig.

Wilt u extra partnerpensioen?
U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner meer partnerpensioen. U krijgt zelf later een lagere pensioenuitkering.

Heeft u een ex-partner die recht heeft op bijzonder partnerpensioen?
Dan kunt u dit deel van het partnerpensioen helaas niet uitruilen. U kunt met de pensioenplanner op deze website berekenen hoe uw pensioen er na de uitruil van pensioen uit komt te zien.

Wat moet u doen?

  • Gaat u op uw 67e met pensioen? Dan krijgt u 6 maanden van tevoren een aanvraagformulier van ons. Geef uw keuze aan en stuur het formulier uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum naar ons terug.
  • Gaat u vóór uw 67e met pensioen? Vul dan uiterlijk 4 maanden voor uw gewenste pensioendatum het formulier 'Vervroegde pensioeningang voor 67' in, te vinden via Mijn pensioen.

We berekenen uw pensioen opnieuw
We doen dat volgens de regels in het pensioenreglement. U krijgt van ons een offerte. Daarin staan alle bedragen na de uitruil. Als u hiermee akkoord gaat, regelen we het verder voor u.