Later met pensioen

Bij ons pensioenfonds mag u doorwerken totdat u 70 jaar wordt. Het pensioen gaat automatisch in op de eerste dag van de maand u de 70-jarige leeftijd bereikt.

Vanaf uw 67e betaalt u dan geen pensioenpremie meer en bouwt u geen pensioen meer op. Het voordeel is dat bij uitstel van uw pensioen, uw pensioenuitkering hoger wordt. Want uw opgebouwde pensioen wordt over een kortere periode uitgesmeerd. Hoe later u met pensioen gaat, hoe hoger uw pensioen.

Als u uw pensioen uitstelt, worden het partner- en wezenpensioen hoger.
U kunt met de pensioenplanner op deze website berekenen hoe uw pensioen er dan uit komt te zien.

Wat moet u doen?

  • Als u in loondienst werkt, maak dan ruim van tevoren duidelijke afspraken met uw werkgever.
  • U ontvangt 6 maanden voor uw 67e een aanvraagformulier van ons. Geef hierop aan dat u langer wilt doorwerken.