Klachten en geschillen

Wat moet u doen bij een klacht?
Een klacht gaat over de manier van optreden of de dienstverlener van de uitvoerder van de pensioenregeling.

Stap 1
U dient uw klacht schriftelijk of per e-mail in bij de pensioenadministratie. De pensioenadministratie zoekt in overleg met u naar een oplossing.

Stap 2
Als u niet tevreden bent met de oplossing, kunt u in beroep gaan bij het bestuur van SPV. U kunt dat ook doen als de pensioenadministratie uw klacht ongegrond heeft verklaard.

Stap 3
Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuur van uw pensioenfonds, kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen:
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: (070) 333 89 99.

Wat moet u doen bij een geschil?
Een geschil gaat over de interpretatie van de pensioenregeling. Voor de behandeling van geschillen kent het pensioenfonds een aparte geschillencommissie.

  • U dient uw geschil schriftelijk of per e-mail in bij de geschillencommissie.

U leest hier meer over in het pensioenreglement. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.