ALV

Elk jaar organiseert het bestuur van DPV minimaal 1 vergadering waar leden bij aanwezig kunnen zijn: de algemene ledenvergadering (ALV). Via de ALV hebben leden inspraak op onze pensioenregeling. Alle leden zijn hierbij van harte welkom.

De ALV heeft tot doel...

  • Het afleggen van verantwoording over het afgelopen kalenderjaar.
  • Overleggen met leden over te nemen besluiten (in samenspraak met de Verenigingsraad). Bijvoorbeeld over onze pensioenregeling.
  • Het kiezen van bestuursleden en leden van de verenigingsraad van DPV. Zij beslissen over onze pensioenregeling.
  • Het kiezen van bestuursleden van SPV. SPV voert onze pensioenregeling uit en beheert de pensioenen.
  • Het houden van stemmingen.

Waarom meedoen met de ALV?
De algemene ledenvergadering is voor leden een belangrijke manier om inspraak te hebben in onze pensioenregeling. Deelname aan de ALV mag als vrije-keuze-activiteit (categorie D) ingevuld worden voor accreditatiepunten.

De volgende ALV
De volgende ALV is op 6 november 2020 van 13.00 – 16.00 uur. Vanwege de coronapandemie organiseren we deze vergadering online. Meld je voor 1 november 2020 aan. Stuur hiervoor een e-mail aan DPV@pensioenmail.nl met daarin je naam en e-mailadres. Je ontvangt van ons dan in de week van 6 november bevestiging met een link naar de uitnodiging voor de Microsoft Teamsvergadering. Heb je niet eerder via Teams vergaderd? Dat is geen probleem. Bij de bevestiging vermelden we hoe het werkt.

Vergaderstukken
Bij Downloads DPV vindt u de vergaderstukken van de vergadering van 6 november 2020.

Wilt u onderwerpen onder de aandacht brengen van de ALV?

Stuur DPV een e-mail