Verhoging van pensioen

SPV geeft ieder jaar een toeslag op de ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken. Die toeslag is bedoeld om de waarde van uw pensioen op peil te houden.

Verhoging van pensioenen in 2021
In 2021 verlaagden we de pensioenen (over 2020) met 0,2%. De 0,2% is de combinatie van de onvoorwaardelijke toeslag van 2% en de toegepaste korting in 2020 van 2,2%.

Toeslag voor deelnemers

  • u heeft recht op een onvoorwaardelijke toeslag van 2%.
  • het bestuur beslist ieder jaar of er bovenop de onvoorwaardelijke verhoging van 2% een extra voorwaardelijke toeslag kan worden gegeven.

Toeslag voor gepensioneerden

  • u heeft recht op een onvoorwaardelijke toeslag van 2%.
  • het bestuur beslist ieder jaar of er bovenop de onvoorwaardelijke verhoging van 2% een extra voorwaardelijke toeslag kan worden gegeven.

Uitzondering
Stopte uw deelname aan de pensioenregeling van SPV vóór 1 januari 2004 maar bent u nog niet met pensioen? Of bent u vóór 1 januari 2004 pensioengerechtigde geworden? Dan geldt voor u dat u recht heeft op een onvoorwaardelijke toeslag van 2,5% in plaats van een onvoorwaardelijke toeslag van 2%. Deze onvoorwaardelijke toeslag geldt alleen voor de pensioenaanspraken die zijn opgebouwd tot 31 december 2003. Heeft u gekozen voor een hogere uitkering met een lagere toeslag? Dan geldt een andere toeslag voor u dan de genoemde 2%.

U leest meer over de verhogingen van afgelopen jaren in de voorwaardelijkheidsverklaring.