Verhoging van pensioen

SPV geeft ieder jaar een toeslag op de ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken. Die toeslag is bedoeld om de waarde van uw pensioen op peil te houden.

Toeslag voor deelnemers

  • u heeft recht op een onvoorwaardelijke toeslag van 2%.
  • het bestuur beslist ieder jaar of er bovenop de onvoorwaardelijke verhoging van 2% een extra voorwaardelijke toeslag kan worden gegeven.

Toeslag voor gepensioneerden

  • u heeft recht op een onvoorwaardelijke toeslag van 2%.
  • het bestuur beslist ieder jaar of er bovenop de onvoorwaardelijke verhoging van 2% een extra voorwaardelijke toeslag kan worden gegeven.

Pensioenen per 1 januari 2023 aangepast
We hebben uw pensioen op 1 januari 2023 (over 2022) met 2% extra verhoogd. Deze verhoging bestaat uit een extra toeslag van 1% in 2023 en een extra toeslag van 1% in 2022 op basis van een tijdelijke regeling voor toeslagen in 2022. De overheid heeft in 2022 namelijk de regels voor toeslagverlening voor pensioenfondsen tijdelijk versoepeld.

Uitzondering
Stopte uw deelname aan de pensioenregeling van SPV vóór 1 januari 2004 maar bent u nog niet met pensioen? Of bent u vóór 1 januari 2004 pensioengerechtigde geworden? Dan geldt voor u dat u recht heeft op een onvoorwaardelijke toeslag van 2,5% in plaats van een onvoorwaardelijke toeslag van 2%. Deze onvoorwaardelijke toeslag geldt alleen voor de pensioenaanspraken die zijn opgebouwd tot 31 december 2003. Heeft u gekozen voor een hogere uitkering met een lagere toeslag? Dan geldt een andere toeslag voor u dan de genoemde 2%.

U leest meer over de verhogingen van afgelopen jaren in de Voorwaardelijkheidsverklaring (pdf).