Algemene Ledenvergadering

Elk jaar organiseert het bestuur van DPV minimaal 1 vergadering waar leden bij aanwezig kunnen zijn: de algemene ledenvergadering (ALV). Via de ALV hebben leden inspraak op onze pensioenregeling. Alle leden zijn hierbij van harte welkom.

De ALV heeft tot doel...

  • Het afleggen van verantwoording over het afgelopen kalenderjaar.
  • Overleggen met leden over te nemen besluiten (in samenspraak met de Verenigingsraad). Bijvoorbeeld over onze pensioenregeling.
  • Het kiezen van bestuursleden en leden van de verenigingsraad van DPV. Zij beslissen over onze pensioenregeling.
  • Het kiezen van bestuursleden van SPV. SPV voert onze pensioenregeling uit en beheert de pensioenen.
  • Het houden van stemmingen.

Waarom meedoen met de ALV?
De algemene ledenvergadering is voor leden een belangrijke manier om inspraak te hebben in onze pensioenregeling. Deelname aan de ALV mag als vrije-keuze-activiteit (categorie D) ingevuld worden voor accreditatiepunten.

De volgende ALV
De volgende ALV is op 10 november 2023, van 13.00 tot 16.00 uur.
Adres: SHVB, Foksdiep 2, 8321 MK Urk

Aanmelden

Vergaderstukken: Downloads DPV.

De vorige ALV
De vorige ALV was op 4 november 2022. Het conceptverslag van de ALV 2021 en het Jaarverslag DPV 2021 staan bij Downloads DPV.

Wilt u onderwerpen onder de aandacht brengen van de ALV?

Stuur DPV een e-mail