Formulier aanmelden

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

1. De Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen

Door kosteloos lid te worden van de deelnemersvereniging krijg je stemrecht en inspraak in je pensioenregeling!

Het merendeel van je collega’s is lid van de deelnemersvereniging, word ook lid!

Ik ben me ervan bewust dat ik, door geen lid te worden, geen inspraak- en stemrecht heb bij wijzigingen aan onze pensioenregeling.

Kijk voor meer informatie op:

NIET TONEN

Voor DA