Afkoop

Hebt u maar weinig pensioen bij ons? Dan mag ons pensioenfonds dit pensioen afkopen.

Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt uw pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk erg hoog.

Afkoop als u uit dienst ging vóór 1 januari 2018
Afkopen kan als u uit dienst ging vóór 1 januari 2018. U krijgt het pensioen dan in 1 keer, in plaats van een (maandelijkse) pensioenuitkering.

Wat moet u weten?

  • Afkoop kan alleen als uw pensioen onder de wettelijke afkoopgrens ligt
    In 2020 is de afkoopgrens € 497,27. Als u jaarlijks recht hebt op een hoger pensioen, kan het niet worden afgekocht.
  • Er zijn regels voor afkoop van pensioen
    Gaat u uit dienst en gaat u weg bij ons pensioenfonds? Dan mogen we een klein ouderdomspensioen na 2 jaar afkopen. Als u met pensioen gaat (of recht krijgt op partner- of wezenpensioen) mag dit meteen vanaf uw pensioendatum.
  • Afkoop kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie
    U krijgt van dit pensioenfonds later geen pensioenuitkering. Uw inkomen in het jaar van afkoop wordt hoger. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting of voor eventuele toeslagen die u krijgt.

Afkoop als u uit dienst ging na 1 januari 2018
Uw klein pensioen wordt na 2 jaar automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt niet meer afkopen. Uw nieuwe pensioenuitvoerder informeert u wanneer het pensioen is overgedragen. Als u niet meteen een nieuwe pensioenuitvoerder heeft, proberen wij nog 5 jaar uw klein pensioen over te dragen. Als u na 5 jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder heeft, mag u uw klein pensioen alsnog afkopen. Koopt u uw pensioen niet af na 5 jaar? Dan blijft het gewoon tot uw pensioendatum staan bij SPV. Als u met pensioen gaat (of recht krijgt op partner- of wezenpensioen) mag uw klein pensioen wel nog vanaf de pensioendatum worden afgekocht. U krijgt het pensioen dan in 1 keer. En niet meer elke maand als u met pensioen gaat.