Tijdlijn Pensioenakkoord

De afspraken over een nieuw pensioenstelsel zijn in 2020 in een concept-wetsvoorstel Toekomst Pensioenen vastgelegd. Het wetsvoorstel is nog niet in de Tweede Kamer behandeld. Het verder uitwerken van het wetsvoorstel kost meer tijd dan gedacht. We verwachten dat de wet waarschijnlijk pas op 1 januari 2023 ingaat.

DPV en SPV streven ernaar om de pensioenregeling op 1 januari 2024 aangepast te hebben, maar hebben tot uiterlijk 1 januari 2027 de tijd.

De deadlines die daarbij horen zien er zo uit:

SPV routekaart pensioenakkoord