Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw 67e jaar

U bouwt bij ons ouderdomspensioen op voor later. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Elke maand krijgt u een bedrag op uw rekening.

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op uw AOW
De AOW van de overheid gaat nu in vanaf 66 jaar en 4 maanden. Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest meer over úw AOW-leeftijd op SVB.nl.

Uw pensioen en AOW gaan waarschijnlijk niet tegelijk in
Als uw AOW en pensioen niet tegelijk ingaan, heeft u misschien een tijdje minder inkomen als u stopt met werken. U kunt bij ons ook eerder of later met pensioen gaan. Die keuze maakt u als uw pensioen bijna ingaat. Het is wel verstandig om nu al na te denken over wat u wilt. Bijvoorbeeld of u iets extra’s moet regelen als u niet zo lang wilt doorwerken.

Uw ouderdomspensioen hangt af van…

 • het beroepsinkomen.
 • het aantal jaren dat u premie betaalt.
 • werkt u parttime? Dan telt ook uw parttimepercentage mee.
 • de toeslagverlening.

Lees ook deze informatie
U vindt alle regels en voorwaarden in ons pensioenreglement. De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Dat krijgt u elk jaar van ons. Maar ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Uw partner krijgt een pensioen als u overlijdt

U bouwt bij ons ook partnerpensioen op. Dit is een uitkering voor uw partner als u overlijdt.

Uw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft
Uw partner krijgt dit partnerpensioen elke maand. Dit is ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. We gaan daarbij uit van uw gemiddelde beroepsinkomen van de afgelopen 5 jaar.

Overlijdt u ná uw pensionering? Dan krijgt uw partner óók ongeveer 70% van uw ouderdomspensioen. Stopt u eerder met werken? Of werkt u niet meer als verloskundige in de 1e lijn? Dan krijgt uw partner ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat u tot dat moment bij ons pensioenfonds opbouwde.

Als u een ex-partner heeft, kan dit anders zijn
Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden misschien recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat u opbouwde tot het moment dat u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen. We trekken dit af van het partnerpensioen van uw nieuwe partner. Die krijgt dan een lager partnerpensioen als u overlijdt. Maakte u andere afspraken met uw ex-partner? Dan geldt dit niet.

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner misschien een uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie op SVB.nl. Bijvoorbeeld over de voorwaarden:

 • Uw partner zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar, of
 • Uw partner is meer dan 45% arbeidsongeschikt.

U kunt de uitkering voor uw partner zelf aanvullen
Wilt u er zeker van zijn dat uw partner extra geld krijgt als u overlijdt? Sluit dan zelf een Anw-hiaatverzekering af. Uw partner krijgt dan altijd een extra uitkering naast het pensioen. Ook als de overheid géén Anw-uitkering betaalt. Vraag uw verzekeraar of financieel adviseur om meer informatie.

Als u bij pensionering geen partner heeft, krijgt u extra pensioen voor uzelf
Heeft u geen partner als uw pensioen ingaat? Dan ruilen wij het partnerpensioen automatisch om. U krijgt dus zelf meer pensioen. Een eventuele nieuwe partner krijgt geen pensioen als u overlijdt.

Uw partner is voor ons…

 • de persoon met wie u getrouwd bent, of geregistreerd partners bent;
 • de persoon met wie u minstens 6 maanden samenwoont.

Woont u samen? Dan geldt dit ook:

 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. U regelde dit bij een notaris.
 • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar.
 • U sprak ook af dat uw partner pensioen krijgt als u overlijdt.
 • U heeft uw partner bij ons aangemeld.
U vindt alle voorwaarden in ons pensioenreglement in laag 3. Via Mijn pensioen kunt u uw partner aanmelden.

Lees ook deze informatie
U vindt alle regels en voorwaarden in ons pensioenreglement. De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Dat krijgt u elk jaar van ons. Maar ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Uw kinderen krijgen een pensioen als u overlijdt

U bouwt bij ons ook wezenpensioen op. Overlijdt u? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen tot hun 21e jaar. Dit is 20% van het partnerpensioen. Overlijdt uw partner ook? Dan krijgt elk kind 40% van het partnerpensioen.

Het gaat om het partnerpensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. Stopt u eerder met werken? Dan krijgen uw kinderen alleen wezenpensioen over het partnerpensioen dat u opbouwde tot u stopte met werken.

Er is een grens aan het wezenpensioen. Het pensioenfonds stelt een bedrag aan wezenpensioen ter beschikking van maximaal de uitkering aan 3 kinderen. Zijn er meer dan 3 kinderen? Dan wordt dit totaalbedrag over alle kinderen gelijk verdeeld.

Lees ook deze informatie
U vindt alle regels en voorwaarden in ons pensioenreglement. De pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Dat krijgt u elk jaar van ons. Maar ook bij Mijn pensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

reglement

U vindt álle regels in ons pensioenreglement

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Lees dan ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u het reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk en snel aan bij contact.