Dekkingsgraad eind juni 2022

De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen nu en de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen. Eind juni 2022 steeg de actuele dekkingsgraad ten opzichte van die van eind mei: 113,6%.

Er is bij de bepaling van deze dekkingsgraad rekening gehouden met het besluit van SPV dat de pensioenen zoals die einde 2020 zijn opgebouwd gedurende 10 jaar lang met 2% worden verlaagd. Omdat de onvoorwaardelijke korting gelijk is aan de vaste jaarlijkse verhoging van 2% die voor de werkende verloskundigen en voor de meeste gepensioneerde verloskundigen geldt, blijven de pensioenen in euro’s vrijwel gelijk.

Maandelijks rapporteert SPV ook de beleidsdekkingsgraad aan DNB. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad per eind juni 2022 is gestegen ten opzichte van de maand ervoor: 104,0%.

Bekijk de ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad over de afgelopen periode.

Financiële situatie