Wat doet SPV eigenlijk met mijn premie?

Onlangs kregen we deze vraag van een deelnemer. Hoe werkt het nu echt? Het is belangrijk om te weten wat er gebeurt met uw ingelegde premie.

Wat doet SPV met uw ingelegde premie?
Bij SPV bent uzelf verantwoordelijk voor het betalen van uw premie. U weet dus wat u jaarlijks voor uw pensioen betaalt. Dat is een aardig bedrag. Maar wat doen wij eigenlijk met uw ingelegde geld?

  1. Een deel van uw premie reserveren we voor het partnerpensioen. Zo blijft uw partner bij uw overlijden verzorgd achter. Hebt u op uw pensioendatum geen partner? Dan ruilen wij het opgebouwde partnerpensioen om naar een ouderdomspensioen en krijgt u meer ouderdomspensioen.
  2. Een deel van de premie is gereserveerd voor Premievrije opbouw bij invaliditeit (pvi) – mits u daar voor gekozen hebt.
  3. Een deel is bedoeld voor de kosten die het pensioenfonds maakt om de regeling uit te voeren.
  4. Het grootste deel van de premie is voor de pensioenopbouw, dit komt dus in uw pensioenpot. Het geld in die pensioenpot beleggen we om zo goed mogelijk te laten groeien. Omdat we met veel verloskundigen samen pensioen opbouwen kunnen we meer risico nemen, de gemaakte kosten delen en met een grotere pot geld beleggen. Dat is écht een voordeel. Als je dit alleen moet doen, is het resultaat een stuk lager! De afgelopen 5 jaar was ons gemiddelde rendement 9,9%.

Uw maandelijkse pensioenbedrag krijgt u vanaf uw pensioendatum uw hele leven lang. Al wordt u 109 jaar! En uniek aan onze regeling is dat het pensioen elk jaar met 2% verhoogd wordt. U kunt er ook voor kiezen om op pensioendatum een voorschot te nemen op die toekomstige verhogingen. Hierdoor wordt het ouderdomspensioen op pensioendatum een stuk hoger dan de situatie die we schetsen in het UPO. Lees hier meer over conversie.