UPO: geen toezegging maar een voorspelling

Een deelnemer stelde ons de vraag: “Wat is de waarde van een UPO eigenlijk?” Een goede vraag!

UPO heeft twee doelen
Het UPO heeft twee doelen. Hierin is weergegeven wat u heeft opgebouwd aan pensioen en wat het kan worden op uw 67e. Daarnaast voorspelt het UPO hoe de waarde van uw pensioen zich kan ontwikkelen bij bepaalde veronderstelde economische omstandigheden.

Drie pijlen in het UPO
De drie pijlen in het UPO geven een indicatie van de toekomst, maar geen harde toezegging. De Nederlandsche Bank heeft de regels waarmee alle pensioenfondsen dit moeten rekenen dit jaar aangepast. En dat pakt voor ons negatief uit. Daarbij komt nog de 2% korting gedurende 10 jaar, die is nu ook meegerekend en dat helpt ook niet. Dat vinden wij ook jammer, want ook ons pensioen is ondergebracht bij SPV, aangezien alle bestuursleden een verloskundige achtergrond hebben.

Nieuw dit jaar!
Op het UPO ziet u dit jaar drie bedragen:

  1. Het pensioen dat u al heeft opgebouwd incl. de -2,2% die bepaald is in 2020 als herstelmaatregel. Dit is het bedrag waarop de 10-jaars verlaging wordt berekend.
  2. Het pensioen dat het kan worden op uw 67e als u geen premie meer zou inleggen, inclusief de jaarlijkse +2% en de -2% voor de komende 10 jaar.
  3. Het pensioen dat het kan worden op uw 67e als u al die tijd premie blijft inleggen. Dit bedrag is ook inclusief de jaarlijkse +2% en de 10-jaars verlaging van -2%.

Omdat we per dit jaar ook de 10 jaars verlaging mee moeten nemen in het pensioenoverzicht is het UPO met het bedrag van punt 1 aangevuld.