Dekkingsgraad eind mei 2021

De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen nu en de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen. Eind mei 2021 daalde de actuele dekkingsgraad licht naar 101,9%.

Onvoorwaardelijke korting is in de (beleids)dekkingsgraad verwerkt
Er is bij de bepaling van deze dekkingsgraad rekening gehouden met het besluit van SPV dat de pensioenen zoals die einde 2020 zijn opgebouwd gedurende 10 jaar lang met 2% worden verlaagd. Omdat de onvoorwaardelijke korting gelijk is aan de vaste jaarlijkse verhoging van 2% die voor de werkende verloskundigen en voor de meeste gepensioneerde verloskundigen geldt, blijven de pensioenen in euro’s vrijwel gelijk.

Maandelijks rapporteert SPV ook de beleidsdekkingsgraad aan DNB
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad per eind mei 2021 is gestegen ten opzichte van de maand ervoor: 88,1%.

Op de pagina Financiële situatie ziet u de ontwikkeling van de dekkingsgraad over de afgelopen periode.

Financiële situatie