Beleggen in een gezonde toekomst

Duurzaamheid is voor verloskundigen en dus voor SPV een belangrijk thema. Door bij onze beleggingskeuzes rekening te houden met milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten willen we bijdragen aan een goed leefklimaat en een duurzame wereld.

Verschillende zorgverleners hebben zich de afgelopen tijd verenigd om meer inzage te geven in hoe hun pensioenfonds belegt. Deze zorgverleners zijn een petitie gestart aan verschillende pensioenfondsen van de zorgsector. Naar aanleiding van deze petitie heeft ‘Groen Pensioen’ een rapport opgesteld.

Graag laten wij u weten dat wij kennis genomen hebben van dit rapport. Hieruit trekken we de conclusie dat er goede stappen zijn gezet, maar dat we ons verder moeten blijven ontwikkelen.