Dekkingsgraad eind december 2020

De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen nu en de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen. Maandelijks rapporteert SPV de beleidsdekkingsgraad aan DNB. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad per eind december 2020 is gestegen ten opzichte van de maand ervoor: 78,5%. Eind december 2020 steeg de actuele dekkingsgraad op naar 96,4%.

Onvoorwaardelijke korting is in de (beleids)dekkingsgraad verwerkt
Er is deze maand rekening gehouden met het besluit van SPV dat de pensioenen zoals die eind 2020 zijn opgebouwd, gedurende 10 jaar lang met 2% worden verlaagd. Omdat de onvoorwaardelijke korting gelijk is aan de vaste jaarlijkse verhoging van 2% die voor de werkende verloskundigen en voor de meeste gepensioneerde verloskundigen geldt, blijven de pensioenen in euro’s vrijwel gelijk. In het nieuwsbericht van 8 januari 2021 informeerden we u hier al over. (Op dit moment geldt nog een voorbehoud over deze dekkingsgraad omdat de kortingsmaatregel nog moet worden goedgekeurd door DNB.)

Op de pagina Financiële situatie ziet u de ontwikkeling van de dekkingsgraad over de afgelopen periode.

Financiële situatie