Vooruitblik 2021

Helaas weten we nu al zeker dat we eind 2021 de pensioenen zullen moeten verlagen. De dekkingsgraad, die weergeeft hoeveel reserve het pensioenfonds heeft, is te laag. Het fonds heeft volgens de wet aan het einde van 2020 nog altijd te weinig aan pensioenvermogen. Daarom moeten wij maatregelen nemen.

Wat betekent dit voor uw pensioen in 2021?
We verlagen de pensioenen van alle verloskundigen die een pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij SPV. Het gat tot de vereiste dekkingsgraad – het pensioenvermogen dat we moeten hebben - is fors. SPV beschikt eind november 2020 namelijk over een dekkingsgraad van 79,4%. Het tekort zal in de maand december 2020 niet meer goed gemaakt kunnen worden.

Maatregelen spreiden
Omdat het tekort fors is heeft het bestuur ervoor gekozen om de verlaging gespreid over meerdere jaren door te voeren. De verlaging wordt 2% per jaar; deze komt dan in euro’s vrijwel overeen met de vaste jaarlijkse verhoging van 2% die voor de werkende collega’s geldt en voor de meeste gepensioneerde verloskundigen. We passen deze verlaging voor het eerst op 31 december 2021 toe. Daarna nog maximaal 9 jaar. We leggen dit besluit uiteraard nog voor aan de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). Ook zijn de pensioenen flink duurder geworden, waardoor de nog werkende collega’s met dezelfde premiebetaling in 2021 een kwart minder pensioen zullen opbouwen.

Wanneer is er meer duidelijk?
We informeren u vóór 1 april 2021 over wat dit besluit precies voor u betekent. We houden u op de hoogte! Houd zelf ook onze website in de gaten.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Stel ze ons gerust. Bel ons of mail ons.