Dekkingsgraad eind augustus 2020

De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen nu en de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen. Maandelijks rapporteert SPV de beleidsdekkingsgraad aan DNB. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad per eind augustus 2020 is gelijk gebleven ten opzichte van de maand ervoor: 78,1%.

Bekijk de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad over de afgelopen periode