Resultaten onderzoek risicobereidheid

Hoe denkt u over risico’s rond uw pensioen bij SPV? Dit vroegen we onze (oud)deelnemers via een online onderzoek. Er speelt veel rond pensioenen. Als jong (in gemiddelde leeftijd) pensioenfonds proberen we deze bewogen tijd zo goed mogelijk door te komen. Maar we kijken ook goed naar de toekomst.

Ons doel om een duurzaam pensioen te bieden voor alle verloskundigen blijft onze missie. Welke keuzes we daarin moeten maken, weten we nog niet exact. Daarom vroegen we onze deelnemers wat zij denken en willen.

Pensioeninkomen, pensioenleeftijd
Willen en kunnen verloskundigen het risico lopen dat hun pensioeninkomen lager uitpakt of dat zij later met pensioen kunnen? Jongere verloskundigen zijn in beperkte mate bereid iets meer risico te nemen dan oudere verloskundigen.

Geld opzij zetten voor pensioen
Ongeveer een derde van de werkende verloskundigen geeft aan dat de premie omhoog kan wat hen betreft. Iets minder dan 20% geeft aan een premieverhoging niet op te kunnen brengen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
Ruim twee-derde van de ondervraagden vindt het belangrijk dat het fonds het pensioengeld maatschappelijk verantwoord belegt. Zij vinden vooral milieuaspecten en mensenrechten belangrijk bij de beleggingskeuzes.

Kosten besparen
Een kleine meerderheid van de deelnemers is voorstander van standaard meeverzekeren van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. En voor afschaffing van de vrijwillige bijspaarregeling. Deze versimpelingen zouden voor iets minder uitvoeringskosten zorgen. Overigens is onder verloskundigen het vertrouwen in het pensioenfonds hoog. Toch vinden werkende verloskundigen voortzetting van een zelfstandig pensioenfonds over het algemeen niet belangrijk. Ouderen vinden het iets belangrijker.

Resultaten worden binnenkort besproken
De besturen van DPV en SPV bespreken binnenkort de resultaten uit het onderzoek. Op de ALV van onze deelnemersvereniging in november zullen overwegingen en keuzes voor de toekomst worden toegelicht en besproken.

Bedankt!
SPV en natuurlijk ook DPV bedanken alle 847 verloskundigen die meededen aan het online onderzoek over risicobereidheid! De betrokkenheid blijkt ook uit de aanvullende opmerkingen die jullie ons stuurden. We waarderen de contacten die we via telefoon en e-mail hadden naar aanleiding van de enquête.