Samen sterk tegen corona

Achmea Investment Management, de vermogensbeheerder van ons pensioenfonds, roept samen met investeerders de farmaceutische industrie op tot internationale samenwerking bij de bestrijding van het coronavirus. SPV is blij met dit initiatief van meer dan 40 investeerders. Zij vertegenwoordigen een totaal vermogen van €1.900 miljard, waaronder uw pensioen. Zo kunnen we samen onze invloed aanwenden voor de bestrijding van deze crisis die ons allemaal raakt.

Wereldwijde uitdaging
Er zijn veel initiatieven vanuit de farmaceutische industrie om het coronavirus te beteugelen. Maar helaas zien we voorbeelden dat financiële en concurrentiële overwegingen op de korte termijn te dominant zijn. Dat doet afbreuk aan de optimale bestrijding van het virus. Daarom ontvangen farmaciebedrijven een brief van de groep van betrokken aandeelhouders. Zij vragen de bedrijven het maximale te doen aan de wereldwijde uitdaging om het coronavirus zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

Investor Statement
Alle farmaceutische bedrijven worden gevraagd om zich in deze crisissituatie aan een aantal principes te houden. Bijvoorbeeld het principe om relevante bevindingen bekend te maken. En daarvoor proactief contact op te nemen met overheden, de wetenschap en branchegenoten. Verder focus op internationale samenwerking om ervoor te zorgen dat medische professionals in alle landen toegang hebben tot gezondheidsproducten, persoonlijke bescherming en alle relevante apparatuur.

Alleen als farmaceutische bedrijven deze en de andere principes volgen kunnen negatieve maatschappelijke en financiële gevolgen van de coronacrisis snel worden opgelost.