Lager partnerpensioen vanaf 2020

Bouwt u pensioen op bij SPV en komt u te overlijden? Het pensioen dat uw partner krijgt na uw overlijden is vanaf 2020 lager.

Hoe berekent SPV het partnerpensioen?
Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u had opgebouwd als u met hetzelfde gemiddelde salaris van de laatste 5 jaar was blijven werken tot de pensioendatum. Het partnerpensioen is dus gebaseerd op de hoogte van uw te bereiken ouderdomspensioen.

Jaarlijks minder inkoop van pensioen
Met de premie die u betaalt koopt SPV elk jaar ouderdomspensioen voor u in. Hoeveel pensioen dat is, berekent de actuaris die het bestuur daarover adviseert. Zo koopt SPV met € 1.000,- aan beschikbare premie een bedrag aan jaarlijks pensioen in. Dat bedrag is voor een 25-jarige anders dan voor een 40-jarige of voor een 50-jarige.

Vanaf 2020 moet SPV de inkoop van pensioen op een andere manier berekenen
Belangrijke reden voor het aanpassen van de berekening zijn de gewijzigde economische omstandigheden. Nieuwe regels van de overheid schrijven voor dat we daardoor moeten rekenen met lagere vooruitzichten op beleggingsrendementen. Het pensioenfonds kan in 2020 met € 1.000,- minder pensioen inkopen. Dit betekent dat de pensioeninkoop voor veel leeftijden is verlaagd. Deze verlaging komt in de plaats van de verlaging van de opbouw van het ouderdomspensioen met 30% die SPV de afgelopen jaren als herstelmaatregel moest toepassen.

Wat betekent dit voor uw partnerpensioen?
Doordat er minder ouderdomspensioen wordt ingekocht is ook het partnerpensioen lager. De gevolgen van deze wijziging verschillen per leeftijd. Hoe jonger de verloskundige is bij overlijden, hoe groter het verschil is met 2019. In het pensioenreglement ziet u in de bijlage bij artikel 6.3 bij elke leeftijd hoeveel pensioen u krijgt met een pensioenpremie van € 1.000,-. Hier vindt u ons pensioenreglement.

Wat kunt u doen?
Wilt u weten wat het voor uw partner betekent als u komt te overlijden? Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet daar de hoogte van uw verzekerde partnerpensioen vanaf 1 januari 2020 bij SPV.

Beoordeel of dat pensioen voldoende is om uw partner financieel onbezorgd achter te laten. Is dat niet het geval? Tref dan op tijd aanvullende maatregelen! Een financieel adviseur kan hierbij helpen.