Hoe gaat het met ons Pensioenfonds?

In het jaarverslag 2018 lees je hoe het gaat met ons pensioenfonds. Je vindt er onder meer informatie over:

  • Hoeveel actieve en gewezen deelnemers er zijn aangesloten
  • Hoe hoog de dekkingsgraad is
  • Hoeveel vermogen we in kas hebben
  • Welke activiteiten er zijn gestart of afgerond

Ook lees je hoe het verantwoordingsorgaan (VO) terugkijkt op 2018 en op het handelen van het bestuur van ons pensioenfonds.

Lees het jaarverslag

Bekijk de actuele cijfers over onze financiële situatie.