SPV blij met overeenstemming pensioenakkoord

Kabinet en sociale partners maakten afspraken over hervorming van ons pensioenstelsel. SPV vindt dit een belangrijke en goede stap in de richting van een beter pensioenstelsel.

Het pensioenstelsel in Nederland is ingewikkeld. Een hervorming ervan is dat helemaal. Duidelijk is dat kabinet en sociale partners nog veel moeten uitwerken. Er komen nieuwe regels van de overheid. De gevolgen van die regels zijn ook van invloed op ons pensioenfonds. Invoering van de regels zal veel werk met zich meebrengen. SPV bereidt zich hierop voor en gaat aan de slag zodra de uitgangspunten helder zijn, zodat er voor deelnemers duidelijkheid komt.

Wat zijn belangrijke afspraken uit het pensioenakkoord?

  • De AOW leeftijd stijgt minder snel en wordt in 2020 en 2021 bevroren op 66 jaar en 4 maanden
  • Pensioenfondsen hoeven minder buffers aan te houden
  • Uw pensioen kan eerder stijgen maar ook eerder dalen
  • Jongeren gaan meer pensioen opbouwen dan ouderen


Bereken hier uw nieuwe AOW leeftijd

SPV volgt de uitwerking van de afspraken op de voet
Aandachtspunten bij de uitwerking zijn de nieuwe rekenregels, de premie, het beleggingsbeleid, de fiscale grenzen en de vormgeving van compensatie voor deelnemers die nadeel ondervinden van de wijzigingen.

Lees het SER-advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel'