Mijn pensioenuitkering

U krijgt pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

Wat moet u doen?

  • Woont u in Nederland? Als uw pensioenaanvraag is afgerond, krijgt u automatisch aan het einde van iedere maand uw pensioenuitkering. U hoeft hier zelf niets voor te regelen.
  • Woont u in het buitenland. Dan hebt u met andere regels te maken. Voor uw pensioenuitkering moet u 1 keer per jaar een ‘Bewijs van in leven zijn’ (Attestatie de vita) inleveren.

Wat moet u verder weten?

  • We maken uw pensioenuitkering iedere maand op de 25e over naar uw rekening. Uw geld staat dan in principe een dag later op uw rekening.
  • U ontvangt niet apart vakantiegeld. Dit is al in uw pensioenuitkering opgenomen.
  • Bij de start van uw pensioen krijgt u van ons een bruto-nettospecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. U krijgt deze specificatie ook bij wijzigingen groter dan 25 cent.
  • In het eerste kwartaal van ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Hierin staat precies hoeveel pensioen u in het voorgaande jaar hebt ontvangen. En welke bedragen we hebben ingehouden. U heeft deze jaaropgave nodig voor de Belastingdienst.
  • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is de pensioenen te verhogen met een toeslag.
  • Na uw pensionering krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over belastingtarieven en heffingskortingen.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioen- en AOW-gegevens bij elkaar. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.