Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van SPV legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het gaat dan over het beleid en de manier waarop het beleid is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt ook of het beleid op een goede manier tot stand is gekomen. Er zitten minimaal 4 en maximaal 6 personen in het verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan zoekt nieuwe leden
Misschien is dat iets voor u? Kijk in de profielschets lid verantwoordingsorgaan voor meer informatie. Heeft u na het lezen van de profielschets vragen? Of wilt u zich kandidaat stellen? Laat ons dat dan weten via contact.

Reglement verantwoordingsorgaan

 

Dit zijn de leden van het verantwoordingsorgaan

 Esther van Weerdenburg

 

 mevrouw E. van Weerdenburg - van de Lagemaat (Aalsmeer)
 Saskia de Korte

 

 mevrouw S.R. de Korte (Enkhuizen)
 

 

 mevrouw G.E.M. Haanraadts (Wormerveer)
 joost de jong

 

 de heer J. de Jong (Sliedrecht)
 Susan van Bussel

 

 mevrouw S. van Bussel (Asten)