Missie

In zijn missie beschrijft het pensioenfonds zijn bestaansgrond en waarvoor het staat. Deze missie luidt als volgt: "De zorg voor later is onze 2e natuur."

SPV voert in de eerste plaats de pensioenregeling uit van eerstelijns verloskundigen. SPV belegt de pensioenpremies op een zo goed mogelijke manier. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van het beleid. De deelnemers staan centraal in het denken en doen van SPV.

Het fonds zorgt er dus ook voor dat uw pensioen op een goede manier geadministreerd wordt en u op tijd uw pensioen uitbetaald krijgt. Het fonds volgt voor haar beleid alle veranderingen op het gebied van pensioenen en sociale zekerheid. En als laatste verzorgt het fonds de voorlichting over de regelingen.

Visie
Binnen zowel de huidige als de komende wettelijke kaders streeft SPV naar een duurzame pensioenvoorziening. Het pensioenfonds wil dit te bereiken door de waarde van het pensioen van de deelnemers, zowel nu als in de toekomst, op peil te houden. SPV staat voor een groot aantal uitdagingen in een wereld die voortdurend verandert. In het bijzonder de discussie over het pensioenstelsel, de verplichtstelling, de vernieuwing van de governance en het nieuwe financiële toetsingskader maar ook het draagvlak voor de pensioenregeling.