Kerncijfers

Onderstaande bedragen zijn belangrijk voor de berekening van uw pensioen. Deze bedragen worden elk jaar aangepast.

Franchise 2023

€ 26.167,-

Maximum beroepsinkomen 2023

€ 116.033,-

Premiepercentage 2023*

16,4% van de pensioengrondslag**

**beroepsinkomen tot maximum - franchise

**Inclusief 0,7% premie (2023) PVI.

Belegd vermogen ultimo 2021

€ 522.237.000,-

Aantal deelnemers ultimo 2021

Actieve deelnemers

2.690

Gewezen deelnemers

1.425

Pensioengerechtigden

557

De kerncijfers van de overheid (bedragen voor AOW en ANW) vindt u op SVB.nl.