Kerncijfers

Onderstaande bedragen zijn belangrijk voor de berekening van uw pensioen. Deze bedragen worden elk jaar aangepast.

Franchise 2021

€ 25.800,-

Maximum beroepsinkomen 2021

€ 108.604,-

Premiepercentage 2021

15,7% van de pensioengrondslag*

*beroepsinkomen tot maximum - franchise

Belegd vermogen ultimo 2020

€ 507.759.000,-

Aantal deelnemers ultimo 2020

Actieve deelnemers

2.633

Gewezen deelnemers

1.374

Pensioengerechtigden

544

De kerncijfers van de overheid (bedragen voor AOW en ANW) vindt u op SVB.nl.