Kerncijfers

Onderstaande bedragen zijn belangrijk voor de berekening van uw pensioen. Deze bedragen worden elk jaar aangepast.

Franchise 2019

€ 24.065,-

Maximum beroepsinkomen 2019

€ 101.302,-

Premiepercentage 2019

15,7% van de pensioengrondslag*

*beroepsinkomen tot maximum - franchise

Belegd vermogen ultimo 2017

€ 361.050.000,-

Aantal deelnemers ultimo 2017

Actieve deelnemers

2.369

Gewezen deelnemers

1.192

Pensioengerechtigden

486

De kerncijfers van de overheid (bedragen voor AOW en ANW) vindt u op www.svb.nl.