Kerncijfers

Onderstaande bedragen zijn belangrijk voor de berekening van uw pensioen. Deze bedragen worden elk jaar aangepast.

Franchise 2022

€ 26.167,-

Maximum beroepsinkomen 2022

€ 110.147,-

Premiepercentage 2022*

16,2% van de pensioengrondslag**

**beroepsinkomen tot maximum - franchise

**Inclusief 0,5% premie PVI.

Belegd vermogen ultimo 2020

€ 507.759.000,-

Aantal deelnemers ultimo 2020

Actieve deelnemers

2.633

Gewezen deelnemers

1.374

Pensioengerechtigden

544

De kerncijfers van de overheid (bedragen voor AOW en ANW) vindt u op SVB.nl.