Kerncijfers

Onderstaande bedragen zijn belangrijk voor de berekening van uw pensioen. Deze bedragen worden elk jaar aangepast.

Franchise 2020

€ 24.961,-

Maximum beroepsinkomen 2020

€ 105.073,-

Premiepercentage 2020

15,7% van de pensioengrondslag*

*beroepsinkomen tot maximum - franchise

Belegd vermogen ultimo 2018

€ 360.609.000,-

Aantal deelnemers ultimo 2018

Actieve deelnemers

2.454

Gewezen deelnemers

1.243

Pensioengerechtigden

497

De kerncijfers van de overheid (bedragen voor AOW en ANW) vindt u op www.svb.nl.