Taken bestuur

DPV is een zelfstandige vereniging die wordt bestuurd door een gekozen bestuur. Het bestuur bestaat uit (gepensioneerde) verloskundigen. De leden kiezen het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering (ALV).

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen en beheren van DPV
Bijvoorbeeld de taken die de Wet verplichte beroepspensioenregeling (WVB) neerlegt bij een beroepspensioenvereniging zoals de onze.

Het bestuur bepaalt het beleid van DPV
Ook zorgt DPV ervoor dat de leden goed geïnformeerd worden over hun pensioen. Het bestuur kan daarbij ondersteund worden door externe deskundigen.

Bestuur DPV 2022 vlnr: Margreeth Veen - Piers, Lieke Vrijssen, Joost de Jonge, Annette Andriessen en Esther van Weerdenburg - van de Lagemaat-Takenbestuur

vlnr: Margreeth Veen - Piers, Lieke Vrijssen, Joost de Jongh, Annette Andriessen en Esther van Weerdenburg - van de Lagemaat