Bestuur

DPV bestaat uit een bestuur, verenigingsraad en een algemene ledenvergadering (ALV).

Het bestuur van DPV bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Zij zijn allemaal lid van DPV én verloskundige. De bestuursleden worden gekozen en ontslagen door de ALV. Het bestuur wijst uit de gekozen leden zelf een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan.

 

Dit zijn de bestuursleden van DPV

Esther van Weerdenburg - van de Lagemaat
voorzitter
Benoemd per 7 november 2014
Treedt af per 31 december 2022
(2e termijn)

 

Margreeth Veen - Piers
secretaris
Benoemd per 4 november 2016
Treedt af per 31 december 2024
(2e termijn)

 

Andriesen

Annette Andriesen
penningmeester
Benoemd per november 2021
Treedt af per 31 december 2025
(1e termijn)

 

Lieke Vrijssen
vice-voorzitter
Benoemd per november 2021
Treedt af per 31 december 2025
(1e termijn)

 

Joost de Jong
aspirant-lid bestuur DPV