De pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) regelt het pensioen voor verloskundigen die werken in dienstverband of als zelfstandig verloskundige.

De pensioenregeling van SPV is een 'beschikbare premieregeling'. In onze regeling wordt de hoogte van het pensioen bepaald door de ingelegde premie.

Hoe werkt het?
Van de ingelegde premie wordt jaarlijks een deel van het levenslang ouderdoms- en partnerpensioen ingekocht. U bouwt dus direct pensioen op en betaalt daar ook individueel premie voor.

Wie betaalt de premie?
U betaalt zelf de pensioenpremie.

Verhoging van pensioen
Uw opgebouwde pensioen wordt ieder jaar verhoogd. Lees hier meer over de verhoging van uw pensioen.

Alle regels voor uw pensioen staan in het pensioenreglement.

Reglementen en statuten