Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat u straks zelf na uw pensionering krijgt. Voor uw pensioen betaalt u maandelijks een premie.

Hoe bouwt u pensioen op?
U bouwt jaarlijks ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag. Uw pensioengrondslag is uw beroepsinkomen minus de franchise.

Bij uw pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw salaris bouwt u daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. In 2021 is de franchise € 25.800-.
Het beroepsinkomen waarover u pensioen opbouwt is gemaximeerd op € 108.604,- (2021). Over het meerdere betaalt u geen premie en bouwt u geen pensioen op.

Hoeveel premie betaalt u?
In 2021 betaalt u 15,7% premie over uw pensioengrondslag.

Wat moet u verder weten?
Als uw situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor uw ouderdomspensioen.
Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u wat u hebt opgebouwd en wat u kunt opbouwen tot uw pensioendatum. U ontvangt het UPO ieder jaar van het pensioenfonds.