ALV

Elk jaar organiseert het bestuur van DPV minimaal 1 vergadering waar leden bij aanwezig kunnen zijn: de algemene ledenvergadering (ALV). Via de ALV hebben leden inspraak op onze pensioenregeling. Alle leden zijn hierbij van harte welkom.

De ALV heeft tot doel...

  • Het afleggen van verantwoording over het afgelopen kalenderjaar.
  • Overleggen met leden over te nemen besluiten (in samenspraak met de Verenigingsraad). Bijvoorbeeld over onze pensioenregeling.
  • Het kiezen van bestuursleden en leden van de verenigingsraad van DPV. Zij beslissen over onze pensioenregeling.
  • Het kiezen van bestuursleden van SPV. SPV voert onze pensioenregeling uit en beheert de pensioenen.
  • Het houden van stemmingen.

Waarom meedoen met de ALV?
De algemene ledenvergadering is voor leden een belangrijke manier om inspraak te hebben in onze pensioenregeling. Deelname aan de ALV mag als vrije-keuze-activiteit (categorie D) ingevuld worden voor accreditatiepunten.

De ALV
De ALV voor 2021 is gepland op 4 november 2021. Het conceptverslag van de ALV 2020 en het Jaarverslag DPV 2020 staan bij Downloads DPV.

Vergaderstukken
Bij Downloads DPV vindt u de vergaderstukken van de ALV.

Wilt u onderwerpen onder de aandacht brengen van de ALV?

Stuur DPV een e-mail